سه‌شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۹ -
فا |  En |  Ar
Home    خدمات كار و اشتغال -HSE    HSE    پیام های ایمنی و بهداشت

- توصيه هاي ايمني را هميشه بخاطر بسپاريد و جدي تلقي کنيد

- در شروع کارها ايمني بر همه چيز مقدم است

- تجهيزات ناقص را از محيط کار دور کنيد
 
- روز خوش ، روز بدون حادثه است
 
- آتش حريف زورمندي است که به کسي رحم نمي کند
 
- با رعايت نکات ايمني دچار حادثه نمي شويم

- اشتباه کوچک مي تواند موجب حادثه اي بزرگ شود

- خستگي عامل موثري در وقوع اتفاق است

- شتاب زدگي و بي نظمي حادثه آفرين است

- قبل از حادثه نحوه استفاده از انواع خاموش کننده ها را فراگيريد در زمان حادثه لحظه ها بسرعت مي گذرد

- اول ايمني بعد کار
 
- شرايط نا ايمن را از اطراف خود بر طرف کنيد
 
- عينکها قابل تعويض هستند ولي چشمها نه

- پيشگيري امروز را به علاج فردا موکول نکنيد

- غفلت موجب پشيماني است

- علاج واقعه قبل از وقوع بايد کرد
 
- به ايمني فکر کنيد تا در امان باشيد

- خطر هميشه در کمين است
 
- يک لحظه غفلت يک عمر پشيماني

- مواظب دستتان باشيد چون انگشتان شما هيچ وقت نمي رويد
 
- عقل بزرگترين سيستم دفاعي انسان است با استفاده صحيح از آن خود را هميشه ايمن سازيد

- حادثه يک بار اتفاق مي افتد

- با پيشگيري خطرات سلامت و سعادت خود را حفظ کنيد

- شعله هاي زيباي آتش زيبائيها را نابودي مي کند
 
- انسان مي تواند به سه طريق از حوادث پيشگيري کند
1- از طريق تجربه از همه تلخ تر
2- از طريق تفکر و تعلق از همه عالي تر
3- از طريق تقليد از همه سهل تر
 
- عمر کوتاه خود را با سانحه کوتاهتر نکنيد
 
- يک خطاي کوچک مي تواند حادثه اي بزرگ بوجود آورد

- شما مسئول ايمني خود و ديگران هستيد
 
- کار از محکم کاري عيب نمي کند

- سلامتي با لاترين نعمت است آنرا به آساني از دست ندهيد
 
- عظيم ترين حوادث در دل کوچکترين بي احتياطي ها نهفته است

- احتياط شرط عقل است

- پيشگيري موثرتر ،آسانتر و بهتر از درمان است