سه‌شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۹ -
فا |  En |  Ar
Home    معرفی منطقه و قوانین و مقررات مناطق    مدیران منطقه    اعضاء هیات مدیره

 

ردیف  نام و نام خانوادگی  سمت 

 1

 عباس محتاج

 رئیس هیئت مدیره و نماینده مجمع عمومی در هیئت مدیره

 2

 سید مهدی علیزاده طباطبایی

 مدیر عامل

  3

حسین عبدالهی

 عضو هیئت مدیره