یکشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۷ -
فا |  En |  Ar
Home    اخبار


[آر اس اس] [آرشیو]
مشوق های جدید برای سرمایه گذار مشوق های جدید برای سرمایه گذار
مدیرعامل منطقه ویژه: مشوق های جدید برای سرمایه گذاران در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان در نظر گرفته شده است
تاریخ: ۱۳۹۷/۰۸/۱۴       (تعداد بازدید : 106)


مشاور رییس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مشاور رییس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
مشاور رییس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با بیان اینکه امتیاز تاسیس مناطق ویژه اقتصادی جدید فقط به بخش خصوصی توانمند تعلق می‌گیرد، گفت: ایجاد مناطق ویژه اقتصادی جدید هیچ هزینه‌ای برای دولت به دنبال نخواهد داشت
تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۱۲       (تعداد بازدید : 1292)


مسیر ریلی منطقه اقتصادی سلفچگان قم هرچه سریعتر راه اندازی شود مسیر ریلی منطقه اقتصادی سلفچگان قم هرچه سریعتر راه اندازی شود
استاندار: مسیر ریلی منطقه اقتصادی سلفچگان قم هرچه سریعتر راه اندازی شود
تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۳۰       (تعداد بازدید : 1552)


خدمات صندوق ضمانت صادرات ایران در منطقه ویژه اقتصادی خدمات صندوق ضمانت صادرات ایران در منطقه ویژه اقتصادی
همایش آشنایی با خدمات صندوق ضمانت صادرات ایران در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان برگزار شد غضنفری در همایش آشنایی با خدمات صندوق ضمانت صادرات ایران در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان:
تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۱۰       (تعداد بازدید : 1568)