منبع:Website managerParsianmehr Software Developmentwww.qssez.ir6/17/2019 5:51:50 PMfaمنطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم به خطوط ریلی متصل می‌شود1398/03/07http://www.qssez.ir/fa/News/item/اخبار/208/منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم به خطوط ریلی متصل می‌شود1398/03/07رونق تولید راهکار نجات اقتصاد ملی است1398/02/10http://www.qssez.ir/fa/News/item/اخبار/200/رونق تولید راهکار نجات اقتصاد ملی است1398/02/10معاون فرهنگی اجتماعی دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور1398/02/04http://www.qssez.ir/fa/News/item/اخبار/199/معاون فرهنگی اجتماعی دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور1398/02/04منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان موتور محرکه توسعه استان می باشد1398/01/21http://www.qssez.ir/fa/News/item/اخبار/198/منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان موتور محرکه توسعه استان می باشد1398/01/21هاشمی نژاد مدیر امور شعب بانک صادرات استان قم1397/08/29http://www.qssez.ir/fa/News/item/اخبار/193/هاشمی نژاد مدیر امور شعب بانک صادرات استان قم1397/08/29مشوق های جدید برای سرمایه گذار1397/08/14http://www.qssez.ir/fa/News/item/اخبار/192/مشوق های جدید برای سرمایه گذار1397/08/14مشاور رییس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی1397/06/12http://www.qssez.ir/fa/News/item/اخبار/190/مشاور رییس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی1397/06/12مسیر ریلی منطقه اقتصادی سلفچگان قم هرچه سریعتر راه اندازی شود1397/05/30http://www.qssez.ir/fa/News/item/اخبار/189/مسیر ریلی منطقه اقتصادی سلفچگان قم هرچه سریعتر راه اندازی شود1397/05/30خدمات صندوق ضمانت صادرات ایران در منطقه ویژه اقتصادی 1397/05/10http://www.qssez.ir/fa/News/item/اخبار/188/خدمات صندوق ضمانت صادرات ایران در منطقه ویژه اقتصادی 1397/05/10وضعیت واحدهای تولیدی قم به صورت میدانی بررسی می شود1397/03/28http://www.qssez.ir/fa/News/item/اخبار/184/وضعیت واحدهای تولیدی قم به صورت میدانی بررسی می شود1397/03/28منطقه ویژه سلفچگان در تنوع تولید رتبه نخست کشور را دارد1397/03/28http://www.qssez.ir/fa/News/item/اخبار/182/منطقه ویژه سلفچگان در تنوع تولید رتبه نخست کشور را دارد1397/03/28بازدید هیات اقتصادی و تجاری عراق از منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان1397/03/09http://www.qssez.ir/fa/News/item/اخبار/181/بازدید هیات اقتصادی و تجاری عراق از منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان1397/03/09 منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان در چهارمین نشست 1397/02/29http://www.qssez.ir/fa/News/item/اخبار/178/ منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان در چهارمین نشست 1397/02/29به مناسبت هفته منابع طبیعی و روز درخت کاری1396/12/15http://www.qssez.ir/fa/News/item/اخبار/176/به مناسبت هفته منابع طبیعی و روز درخت کاری1396/12/15بودجه سال 97 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان تصويب شد1396/12/03http://www.qssez.ir/fa/News/item/اخبار/174/بودجه سال 97 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان تصويب شد1396/12/03احداث معابر فاز 3 منطقه ویژه1396/11/21http://www.qssez.ir/fa/News/item/اخبار/173/احداث معابر فاز 3 منطقه ویژه1396/11/21مدیر کل صنایع غیر فلزی سازمان ملی استاندارد ایران 1396/09/22http://www.qssez.ir/fa/News/item/اخبار/172/مدیر کل صنایع غیر فلزی سازمان ملی استاندارد ایران 1396/09/22طباطبایی مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان1396/06/08http://www.qssez.ir/fa/News/item/اخبار/169/طباطبایی مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان1396/06/08 صادرات اولین محموله تولید خودروهای نیمه سنگین در منطقه ویژه 1396/06/01http://www.qssez.ir/fa/News/item/اخبار/168/ صادرات اولین محموله تولید خودروهای نیمه سنگین در منطقه ویژه 1396/06/01صادق زاده سرپرست امور شعب استان قم1396/04/25http://www.qssez.ir/fa/News/item/اخبار/167/صادق زاده سرپرست امور شعب استان قم1396/04/25