Inner Banner
  • آرشیو اخباربروکراسی اداری از جمله چالش‌های منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان

(۱۳۹۳/۰۶/۱۹)

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان گفت: نگاه غیرتوسعه‌ای برخی از دستگاه‌ها، بروکراسی اداری و طولانی شدن روند مقررات پولی و بانکی را از مشکلات منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان عنوان کرد.

عملیات احداث 2 پروژه تجاری، خدماتی و تولیدی درمنطقه ویژه اقتصادی سلفچگان آغاز شد

(۱۳۹۳/۰۶/۱۹)

مراسم کلنگ زنی پروژه‌های مجتمع تجاری، تولیدی، خدماتی و رفاهی با حضور استاندار و مدیران مناطق ویژه اقتصادی کشور برگزار شد.

اشتغالزایی غیر مستقیم برای 6 هزار نفر در سلفچگان

(۱۳۹۳/۰۶/۱۹)

در این منطقه در حال حاضر برای 2 هزار و 500 نفر به شکل مستقیم و 6 هزار نفر به شکل غیر مستقیم اشتغالزایی شده است

سرمایه گذاران از ظرفیت های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی غافل هستند

(۱۳۹۳/۰۶/۱۹)

معاون برنامه ریزی و هماهنگی شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور گفت: ظرفیت ها، فرصت ها، امکانات و توانمندی های خوبی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور وجود دارد و سرمایه گذاران از آن ها غافل هستند. ˈ

سلفچگان، یکی از مناطق موفق ویژه اقتصادی کشور است

(۱۳۹۳/۰۶/۱۹)

مسوول امور مناطق ویژه اقتصادی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد کشور گفت: منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم یکی از مناطق موفق ویژه اقتصادی کشور است.

Copyright © Salafchegan Economic Special Zone. All Rights Reserved

WebDesign and SEO By ParsianMehr.